Nova mobilna aplikacija

Napravili smo mobilnu aplikaciju za članove vaše knjižnice.

Neke mogućnosti:

  • Pretraživanje kataloga
  • Digitalna iskaznica
  • Novosti
  • Korisnički pristup

Aplikacija je namijenjena svim korisnicima knjižnica koje koriste Metel program za upravljanje knjižnicom.

Za prijavu u aplikaciju potrebno je u vašoj knjižnici prijaviti svoju e-mail adresu.

Trenutno je dostupna verzija za Android mobilne telefone.
Možete je preuzeti na Google Play Store-u pod nazivom Metlib.