Virtualna izložba

  

  

ŠTO SE KRIJE U SPREMIŠTIMA

KNJIŽNICE FOI-JA?

 

 

Izložba povodom obilježavanja 60-te obljetnice

osnutka Više ekonomske škole i Knjižnice u sastavu

1962. - 2022.

  

 

  

Sveučilište u Zagrebu
Knjižnica Fakulteta organizacije i informatike
Siječanj, 2022.
O IZLOŽBI
 
Povodom obilježavanja 60. obljetnice osnutka Više ekonomske škole u Varaždinu i 60. obljetnice osnutka Knjižnice u sastavu Škole, Knjižnica Fakulteta organizacije i informatike izradila je virtualnu izložbu pod nazivom Što se krije u spremištima Knjižnice FOI-ja. Izložbom je obuhvaćen vremenski period od osnutka Knjižnice 1962. godine do 1990-ih godina 20. stoljeća, kada je knjižnica u sastavu Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.
Sačuvani materijali iz fonda i spremišta Knjižnice Fakulteta organizacije i informatike digitalizirani su te su postali virtualni izlošci koji korisnicima i javnosti predstavljaju sačuvana najstarija izdanja i predmete Knjižnice. Izložba je ujedno i retrospektiva poslovanja Knjižnice i oblikovanja knjižničnog fonda od njezinog osnutka.
Osnivanje Više ekonomske škole i Knjižnice

U kotaru Varaždin se 1961. godine ukazala  potreba za otvaranje Više ekonomske škole te je Centar za ekonomski studij u Varaždinu 14. studenog 1961. godine izradio elaborat pod nazivom „Potreba i uvjeti za otvaranje Više ekonomske škole u Varaždinu“. Kako je tadašnjim Zakonom o visokoškolskom obrazovanju propisano da više i visoke škole mogu biti osnovane samo onda ako su osigurani nastavni kadrovi, prostor, oprema, financijska sredstva i drugi uvjeti potrebni za rad, Elaboratom se predlažu rješenja za osiguravanje prostora u zgradi isusovačkog, kasnije pavlinskog samostana građenog od 1679. do 1691. godine. Između ostalog predlaže se prostor za knjižnicu od 30 do 50m2.

 

Nacrt bivšeg isusovačkog kompleksa u Varaždinu

ISUSOVAČKA crkva i samostan u Varaždinu : prilog istraživanju / I. Lentić-Kugli, S. Novak, D. Baričević, R. Ivančević. -
Zagreb : IKRO ˝Mladost˝, 1988.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Faksimil iz Elaborata Centra za ekonomski studij Varaždin „Potreba i uvjeti za otvaranje Više ekonomske škole u Varaždinu“, 1961., str. 13.
Portal iz 18. stoljeća na glavnom ulazu u Višu ekonomsku školu snimljen 1972. godine
Portal iz 18. stoljeća na glavnom ulazu u Fakultet organizacije i informatike snimljen 2022. godine

Izvještaj Odbora za osnivanje Više ekonomske škole u Varaždinu, od 26. veljače 1962. godine, detaljnije rješava prostorna i financijska pitanja Škole te za Knjižnicu predviđa dvije prostorije i  jednu za čitaonicu s 40 sjedišta.

Faksimil Izvještaja Odbora za osnivanje Više ekonomske škole u Varaždinu, 26.2.1962., str. 8.

Narodni odbor kotara Varaždin, u sklopu Zahtjeva za otvaranje Više ekonomske škole – općeg smjera u Varaždinu, dana 12.3.1962. godine donosi Rješenje o osnivanju Više ekonomske škole u Varaždinu.

Korice dokumenta Narodnog odbora kotara Varaždin „Zahtjeva za otvaranje više ekonomske škole – općeg smjera u Varaždinu“, 12.3.1962.
U točci XI Rješenja utvrđeno je da će škola početi s radom 1. rujna 1962. godine

 

 

 

U Rješenju se na stranici 15, u točci VI, opisuje školski prostor koji za knjižnicu i čitaonicu predviđa 64 m² „koristive površine“.

Rješenjem o osnivanju Više ekonomske škole u Varaždinu predviđena su i sredstva za nabavu opreme. Tako je na stranici 23 naznačeno da će se u akademskoj 1962./63. godini za namještaj za biblioteku utrošiti 800.000 dinara, za knjige 3.000.000 dinara, a za pretplatu na stručne časopise utrošiti će se 150.000 dinara.

Obavijest o upisu za redovite i izvanredne studente u I semestar akademske 1962./63. godine objavljena je u tisku 4. srpnja 1962.

Faksimil iz Varaždinskih vijesti, broj 854, 4.7.1962., str. 10

Do 10. kolovoza 1962. upisano je 78 redovnih i 479 izvanrednih studenata.

Viša ekonomska škola počela je s radom 1. rujna 1962. godine.

Nastavni program 1962. g. : privremeni program Više ekonomske škole : sastavni dio zapisnika s III sjednice, 14.9.1962.
Faksimil iz Varaždinskih vijesti, broj 874, 22.11.1962., str. 4

Svečano otvaranje upriličeno je 24. studenoga 1962. godine što potvrđuje članak iz Varaždinskih vijesti i pozivnica.

Informativni materijal o Višoj ekonomskoj školi, 1962. godine
Pozivnica za otvaranje Više ekonomske škole u Varaždinu, 24. studenoga 1962. godine

Ozbiljnost studija pokazuje i opremljenost Knjižnice literaturom. U prvoj Knjizi inventara iz 1962. godine vidi se da je 10. kolovoza 1962. godine nabavljena prva knjiga upisana pod inventarnim brojem 1. Bio je to Atlas svijeta redaktora i autora teksta Otta Oppitza i Petra Mardešića iz 1961. godine. Do kraja kalendarske godine Knjižnica je nabavila 622 primjerka knjižnične građe, a do kraja akademske godine 1413 primjeraka.

Izgrađena je impozantna referentna zbirka te je nabavljena građa iz različitih područja znanosti. Izbor iz dijela knjižnične građe i opreme iz tog doba prikazan je u nastavku ove izložbe.

Naslovna strana prve knjige inventara Knjižnice Više ekonomske škole Varaždin
Sadržaj knjige inventara

Knjiga inventara je izvorni dokument o imovini svake knjižnice, važna u materijalnom i financijskom poslovanju knjižnice.

Knjižnice za nabavljenu knjižničnu građu vode knjigu inventara u koju se, osim popisa knjižnične građe, stavlja i njezina vrijednost (nabavna ako je građa kupljena, odnosno procijenjena vrijednost ako je građa darovana ili zamijenjena). Svakoj jedinici knjižnične građe dodjeljuje se inventarni broj koji se upisuje u knjigu inventara i na svaki primjerak knjige (knjižnične građe).

Podaci o knjizi koji se upisuju u knjigu inventara su: inventarni broj, autor, naslov, mjesto i godina izdanja, dobavljač, nabavna ili procijenjena vrijednost, signatura, napomena (žigom se označava provedena revizija i otpis knjige).

Inventarne knjige se trajno čuvaju kao arhivska dokumentacija ustanove.

BIBLIOTEKE u Hrvatskoj = Libraries in Croatia / redakciju izvršili Stanka Andrić ... [et al.].
Zagreb: Društvo bibliotekara Hrvatska, 1968.

Društvo bibliotekara Hrvatske objavljuje 1968. godine publikaciju o stanju biblioteka u Hrvatskoj u kojoj su i podaci o Biblioteci Više ekonomske škole u Varaždinu. Osnovana je 1962. godine, a fond se sastojao od 2552 sveska knjiga i 207 svezaka periodike.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Čitaonica za nastavnike u kojoj je bila smještena referentna zbirka. Nalazila se na 1. katu južnog dijela zgrade. Danas je to prostorija broj 62.
Prostorija za posudbu i povrat knjižnične građe u kojoj su bili smješteni abecedni i matični katalog na listićima te zbirka serijskih publikacija i periodike. Nalazila se na 1. katu južnog dijela zgrade.
Isti prostor danas

MAKSIMOVIĆ, Borivoj

Milion godina čovjek hoda po zemlji / Borivoj Maksimović. -

Zagreb : Znanje, 1962.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Glasnik matematičko-fizički i astronomski = Periodicum mathematico-physicum et astronomicum / [glavni i odgovorni urednik Sibe Mardešić]. -

Zagreb : Društvo matematičara i fizičara SR Hrvatske, 1946-1965. 

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Stolna svjetiljka iz šezdesetih godina 20. stoljeća
Naslovi iz područja filozofije i sociologije od 1957. do 1964. godine

SPINOZA, Baruch de

Teološko politički traktat = Tractatus Theologico - Politicus / Spinoza. -

Beograd : Kultura, 1957.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich

Estetika = Vorlesungen ueber die Aesthetik : sa uvodnim esejem Đerđa Lukača ; / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. -

Beograd : Kultura, 1959.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

 

ARISTOTEL

Politika / Aristotel ; [prevela s helenskog Ljiljana Stanojević Crepajac] ; predgovor Miloš N. Đurić                                                                                            

Beograd : Kultura, 1960.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

 

SUPEK, Ivan

Princip kauzalnosti / Ivan Supek

Beograd : Kultura, 1960.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

MORUS, Thomas

Utopija : o najboljem uređenju države i o novom ostrvu Utopiji / Thomas Morus ; [preveo s latinskog F. Barišić]

Beograd : Kultura, 1964.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA I – V, Svezak I (1941) A – Automobil / Glavni urednik Mate Ujević
Zagreb : Naklada Konzorcija hrvatske enciklopedije, Tisak Bakrotisak Offset Tipografija d.d., 1941.

Hrvatska enciklopedija I – V
Projekt izradbe prve hrvatske moderne nacionalne i opće enciklopedije, pod nazivom Hrvatska enciklopedija pokrenuo je krajem 1930-tih književnik i publicist Mate Ujević. Enciklopedija je bila zamišljena u 12 svezaka, ali je zbog ratnih okolnosti u konačnici objavljeno samo njih pet. Na projektu je radilo oko 1500 osoba, od urednika do suradnika, redakcijskog i administrativnog osoblja, kada se po prvi puta u hrvatskoj kulturi okupilo na jednom djelu toliko suradnika. Tiskanje prvoga sveska završeno je 10. veljače 1941., nešto manje od dva mjeseca prije napada Sila Osovine na Jugoslaviju. Izdavanje enciklopedije nastavio je Hrvatski izdavalački (bibliografski) zavod, koji je djelovao u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Peti svezak, zaključno s pojmom „Elektrika“, izdan je početkom 1945. godine, samo šest dana prije sloma NDH-a. Nakon oslobođenja gotovo su svi primjerci petog sveska uništeni, a navodno je samo 157 primjeraka enciklopedije distribuirano pretplatnicima.
Riječ je o jednom od najvećih kulturno-znanstvenih projekata iz razdoblja 1930-ih i 1940-ih, koji je okupio tadašnje najbolje stručnjake različitih profila, a sadržaj ove enciklopedije u velikoj mjeri odgovara standardima znanstvene objektivnosti. Premda nedovršena (obuhvatila je natuknice A-Elektrika), predstavlja naše najsustavnije enciklopedijsko djelo sve do pojave izdanja Leksikografskoga zavoda, koji je utemeljen 1950. godine na poticaj književnika Miroslava Krleže.

Primjerak posuđen za potrebe izložbe iz privatne zbirke gospođe Vlaste Borovec.

Filmski projektor COPAL SEKONIC 290 DUAL 8mm proizveden u Japanu
Pokazivač
Prvi nastavni materijali u izdanju Više ekonomske škole (VEŠ-e) Varaždin

ETINGER, Zvonimir

Obračun proizvodnje i poslovnog rezultata : skripta / Zvonimir Etinger

Varaždin : Viša ekonomska škola, 1964.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

 

JAGETIĆ, Josip

Komercijalno poslovanje poduzeća : (proizvodnog i trgovinskog) : I dio : (izvodi iz predavanja i literature) / Josip Jagetić

Varaždin : Viša ekonomska škola, 1964.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

 

BOJANIĆ, Milorad

Logaritmi i logaritamsko računalo : upute i vježbe : skripta / Milorad Bojanić

Varaždin : Viša ekonomska škola, 1965.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Mikrofilmovi za učenje stranog jezika

Special English je serija nastavnih sadržaja za učenje Engleskog jezika, uključuje osnove tečajeve, magnetofonske vrpce i gramofonske ploče.

Gramofonske ploče za učenje stranog jezika

Naslovi iz područja filozofije i sociologije od 1958. do 1964. godine
Obojeni rez na "glavi" knjige

WEBSTER’S third new international dictionary of the english language, unabridged A. Merriam-Webster dictionaries / [editor-in-chief Philip Babcock Gove]. -

Springfield : G.& C. Merriam Co., 1961.

 

Websterov Treći novi međunarodni rječnik engleskog jezika, neskraćeni (poznatiji kao Websterov treći ili W3) objavljen je u rujnu 1961. Uredili su ga Philip Babcock Gove i tim leksikografa koji su potrošili 757 uredničkih godina i 3,5 milijuna dolara.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Portret i autogram Noaha Webstera

NOAH WEBSTER
16. listopada 1758. - 28. svibnja 1843.

Noah Webster mlađi, američki leksikograf, pionir udžbenika, reformator pravopisa na engleskom jeziku, pisac i urednik, poznat i kao „otac američke stipendije i obrazovanja“. Značenje Websterova Rječnika i njegovog Pravopisa sagledava se u kontekstu ne samo američke već i svjetske baštine. Njegovo ime postalo je sinonim za rječnik, ne samo u Sjedinjenim Državama već i diljem svijeta. Osobito je poznat moderni rječnik Merriam-Webster, prvi put objavljen 1828. godine kao Američki rječnik engleskog jezika, dok je njegov Pravopis više od pet generacija američke djece poučavao pravilnom pisanju. Ove dvije knjige napisane kako bi osvijetlile, razjasnile i približile američkom narodu istovremeno i njihov jezik i njihovu kulturu, Websterov su nemjerljiv doprinos američkoj civilizaciji.

Studij prava završio je 1778. godine na Sveučilištu Yale u New Havenu, državi Connecticut, ali nije ga zanimao odvjetnički poziv, već je otvorio privatnu školu i usmjerio se na pisanje obrazovnih sadržaja, zbog čega se smatra i pionirom udžbenika.

1806. godine objavio je svoj prvi rječnik engleskog jezika, A Compendious Dictionary of the English Language, da bi odmah nakon toga počeo raditi na proširenom i sveobuhvatnom rječniku (An American Dictionary of the English Language), koji je objavljen 1828. godine.

Zanimljivosti

Da bi mogao pravilno procijeniti etimologiju riječi, Webster je proučavao dvadeset i šest jezika, uključujući anglosaksonski, grčki, hebrejski i latinski. Kao reformator pravopisa, Webster je vjerovao da su pravila pravopisa na engleskom jeziku nepotrebno složena, pa je njegov rječnik uveo pravopis američkog engleskog jezika, npr. zamjenjujući coluor s color, ili primjerice waggon s wagon. Također je dodao američke riječi, poput skunk i squash, koje se nikada prije nisu pojavile u britanskim rječnicima. Godine 1824. zaputio se u Europu i proveo cijelu godinu u knjižnicama Pariza, Londona i Cambridgea kako bi konzultirao sve one knjige i izvore koji tada nisu bili dostupni u Americi, a sve u nastojanju da standardizira američki jezik. Njegov Rječnik je sadržavao 70 000 riječi, od kojih se 12 000 nikada prije nije pojavilo ni u jednom objavljenom rječniku. U dobi od sedamdeset godina, 1828. godine objavio je svoj Rječnik u dva sveska tiskan u 2 500 primjeraka.

Umro je 1843. godine te nije dočekao objavu drugog sveska svog Rječnika. Prava na Rječnik stekli su George i Charles Merriam, koji su nastavili njegov rad.

Primjer reza bojanog zlatom

Pisaći stroj Biser prenosiv je pisaći stroj koji se proizvodio u tvornici „Slavko Rodić“ u Bugojnu (BiH) između 1955. i 1960. godine prema poznatom modelu Erika-10, licenca VEB-Schreibmaschinenwerk-Dresden.
Stroj ima svoj originalni kovčeg.

Originalni kovčeg pisaćeg stroja Biser
Naslovi iz područja ekonomske teorije od 1957. do 1963. godine.

DABČEVIĆ-Kućar, Savka

John Maynard Keynes - teoretičar državnog kapitalizma / Savka Dabčević-Kućar. -

Zagreb : Kultura, 1957.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

FRIEDMANN, Georges
Kuda ide ljudski rad / Georges Friedmann ; preveo Milivoje V. Isailović ; predgovor Ilija Stanojčić. -
Beograd : Rad, 1959.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

 

MARTIĆ, Mirko
Nauka o društvu / Mirko Martić, Ante Marušić. -
Zagreb : Privreda, 1963.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Zlatotisak

RJEČNIK hrvatskoga ili srpskoga jezika
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1880-1976.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika ili tzv. Akademijin Rječnik (ARj), poznat i kao Rječnik JAZU, izlazio od 1880. do 1976. godine, smatra se temeljem moderne hrvatske i srpske leksikografije. Pruža kronološki uvid u naše rječničko blago od najstarijih vremena do danas.

Više: http://ihjj.hr/iz-povijesti/rjecnik-hrvatskoga-ili-srpskoga-jezika-tzv-akademijin-rjecnik/40/

 

Zlatotisak ili foliotisak je tehnika ukrašavanja knjižnih korica, ukrasne ambalaže i sl. presvučenih uglavnom platnom, umjetnom ili prirodnom kožom. Provodi se utiskivanjem boje nanesene na tanku foliju ili utiskivanjem nekad često rabljenih zlatnih listića (zlatotisak). Utiskuje se tehnikom visokog tiska, mjedenom pločom s uzdignutim tiskovnim elementima, a povišena temperatura pogoduje prijenosu tankog sloja boje na podlogu.

Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20030>.

CUNOW, Heinrich
Opšta privredna istorija : pregled privrednog razvitka od primitivne sakupljačke privrede do visoko razvijenog kapitalizma / Heinrich Cunow ; [preveo Bogomir Herman].
Beograd : Kultura, 1957-1959.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

SAMUELSON, Paul A.
Economics : an introductory analysis / Paul A. Samuelson
Izdanje: 6th ed. -
New-York : McGraw-Hill, 1961.

Najstarije izdanje od ukupno 19 u posjedu knjižnice!

KATALOG KNJIŽNICE FOI

HANDBOOK of automation, computation, and control / edited by Eugene M. Grabbe, Simon Ramo, Dean E. Wooldridge
New York, : Wiley, [1958-1961]

Među najstarijim naslovima iz područja računarstva!

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Signet
Signet je privatni žig, oznaka, etiketa koju tiskar, nakladnik ili knjigoveža stavlja na knjigu.
Detalj s izložbe „Što se krije u spremištima knjižnice FOI-ja?“ održane od 22. ožujka do 30. travnja 2021. godine u čitaonici Knjižnice

TURKOVIĆ, Josip
Analiza troškova i njihovo sniženje u industrijskim poduzećima
/ Josip Turković
Zagreb : tehnološko-ekonomski institut za kemijsku industriju RH, 1951.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

EKONOMISTI XVII. i XVIII. stoljeća / uredio i uvodnu raspravu napisao Slobodan Štampar
Zagreb : Kultura, 1952.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

NEUMANN, Von John
Theory of Games and Economic Behavior / John von Neumann ; Oskar Morgenstern
Princeton : University, 1953. 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

ROLL, Eric
Povijest ekonomske misli / Eric Roll
Zagreb : Kultura, 1956.

FOI KATALOG KNJIŽNICE

ETTYPOY, E. Pephane
Elektronikoi egkefaloi / E. P. Ettypoy. -
Athena : Spurow Tephane, 1959.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

LANGE, Oskar
Uvod u ekonometriju / Oskar Lange
Sarajevo : ˝Veselin Masleša˝, 1960. 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

TINTNER, Gerhard
Handbuch der Ökonometrie / Gerhard Tintner
Berlin : Springer, 1960.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Bušene kartice s 96 stupaca u upotrebi od 1969. do kasnih 1970-ih godina. Dimenzije: 83 mm × 67 mm

System/3 koristio je uređaj s bušenim karticama – IBM 5424 Multi-Function Card Unit koji je mogao bušiti, ispisivati, sortirati i čitati bušene kartice s 96 stupaca.

Kasniji modeli u potpunosti su ukinuli bušene kartice.

Računalo Commodore 64 ili (C64) je jedno od najpopularnijih 8-bitnih računala osamdesetih godina 20. stoljeća

Gospođa Mirjana Nemet, dipl.oec., bivša studentica Više ekonomske škole, sačuvala je računalo Commodore 64 te ga 2013. godine darovala knjižnici Fakulteta.

UNIVERZALNA decimalna klasifikacija : FID 323.
Beograd : Jugoslovenski centar za tehničku i naučnu dokumentaciju, 1959.

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), opća knjižnična klasifikacija, jedna je od najčešće upotrebljavanih u Europi, u širokoj primjeni i u Hrvatskoj. Nastala je razradbom i proširenjem Decimalne klasifikacije M. Deweya za potrebe Međunarodnoga bibliografskog instituta u Bruxellesu (poslije → FID). Prvo izdanje na francuskom jeziku pod naslovom Priručnik za opći bibliografski popis (Manuel du répertoire universel bibliographique), objavljeno 1905. u Bruxellesu, poznato je kao Bruxelleska klasifikacija.
UDK dijeli sveukupno ljudsko znanje na deset razreda, označenih brojkama od 0 do 9. Svaki se razred dijeli na deset podrazreda, koji se opet označuju brojkama od 0 do 9. Daljnjom je razradbom moguće izraziti sve specifične pojmove. UDK omogućuje povezivanje oznaka (arap. znamenki, interpunkcijskih simbola i jezičnih objašnjenja), zbog čega se smatra prvom sintetičkom klasifikacijom. Prikladna je za označavanje knjiga, ali i pojedinačnih članaka i priloga, što ju čini uporabivom u specijalnim knjižnicama i dokumentacijskim središtima. Koristi se u svim vrstama knjižnica za označavanje i pronalaženje građe po predmetu te za smještaj građe na policama. Od 1992. za daljnji razvoj i osuvremenjivanje UDK brine se Konzorcij UDK sa sjedištem u Hagu, koji objavljuje i godišnje Dopune i izmjene UDK.
Knjižnica FOI kao raritetni primjerak čuva izdanje Jugoslovenskog centra za tehničku i načunu dokumentaciju iz 1959. godine.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Primjer matičnog listića, knjižnog džepića i knjižnog listića

Do 1991. godine stručna obrada (signiranje i tehnička obrada) knjižnične građe obavljala se ručno.

Prvo računalo PC AT 286 s 4 MB glavne memorije i 40 MB hard-diska kao i iglični pisač FUJITSU DX2200 Knjižnici FOI-ja darovao je donator iz SAD-a.

Računalo je bilo smješteno u čitaonici za nastavnike, 1. kat, prostorija broj 62 te se koristilo do 2006. godine.

Prvu računalnu opremu 1991. godine darovao je Knjižnici donator iz SAD-a
Povijesni slijed disketnih formata
Fujitsu DX2200 matrični (iglični) printer A3

1994. godine Knjižnica je nabavila knjižnični programski paket „CROLIST“ kojeg je 1990. godine razvila Nacionalna i sveučilišna knjižnica i tvrtka „3 A“ za potrebe bibliotečno-informacijske djelatnosti. Aplikacija je bazirana na korištenju relacijske baze Oracle RDBMS, a sastojala se od osam modula:

  • Bibliografsko-kataložnog
  • Pretraživanje i primjena OPAC-a
  • Nabava
  • Prijem
  • Posudba
  • Konverzija
  • Tiskanje kataložnih listića
  • Oracle administriranje baze podataka

UPUTE PC - BIS aplikacija / Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 3A Informatički inženjering i marketing Zagreb
Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1990.

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Pogled na Korzo iz ulaza Fakulteta organizacije i informatike snimljen 1975. godine

VARAŽDIN : monografija / red. Čedomil Ožeg, Ivan Kunović ... [et al.] ; fotografije Vilko Zuber, Milan Babić

Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1975.

 

KATALOG KNJIŽNICE FOI

Pogled na Korzo iz ulaza Fakulteta organizacije i informatike snimljen 2022. godine

 

 

 

  
PRIPREMA IZLOŽBE:
Ladislav Cvetko
Bernarda Kos
Ljiljana Hajdin
 
FOTOGRAFIJE I TEKSTOVI UZ FOTOGRAFIJE:
Ladislav Cvetko
Bernarda Kos
Ljiljana Hajdin

 

PROGRAMSKO RJEŠENJE VIRTUALNE IZLOŽBE:
Neven Dobrenić (Point d.o.o.)
 
 
©KNJIŽNICA FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

 
2022.