Banner
Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin

Pojam: Analecta Croatica Christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost

ZNANSTVENI simpozij Krbavska biskupija u srednjem vijeku (1986 ; Rijeka)
Rijeka : Visoka bogoslovska škola ; Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1988. -
(Analecta Croatica christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost ; sv. 25)
2 ZNA K
Dostupno