Banner
Gradska knjinica i itaonica "Metel Oegovi" Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
PRIHVAANJE ZASTAVE EU OD STRANE VIJEA EUROPE - 8.12.2012.
PRIHVAANJE ZASTAVE EU OD STRANE VIJEA EUROPE Zastava je prihvaena od strane Vijea Europe 8. prosinca 1955., a izabrana je od mnogih prijedloga Arsèna Heitza, kojeg je kako je rekao inspirirala slika iz knjige Otkrivenja u Bibliji. Biblijska slika iz knjige Otkrivenja je sljedea: "I znamenje veliko pokaza se na nebu: ena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda." Zastava Europske unije sastoji se od dvanaest zlatnih zvjezdica smjetenih na plavoj podlozi. Iako se zastava najee povezuje s Europskom unijom, prvotno je bila zastava Vijea Europe. Dvanaest zlatnih zvjezdica na zastavi izabrano je kao broj koji nema politikih konotacija te kao simbol savrenstva i potpunosti.
clanak
Kako su izumljene igice
Jo poetkom 19. stoljea ljudi su palili vatru pomou kresiva. Prvi "prototip" igica bile su igice-moilice a tek nakon njih su dole fosforne igice koje su bile pretea dananjim igicama. Kako je tekao proces razvoja igica, proitajte u lanku.
Autor0000010819
JOSIP RUNJANIN
Josip Runjanin (Vinkovci, 8. prosinca 1821. - Novi Sad, 2. veljae 1878.), hrvatski asnik u austrougarskoj vojsci i skladatelj hrvatske himne. Poznato je da je izmeu 1848. i 1866. sudjelovao u etiri ratna pogoda u Italiji, te da se u svojoj 43-oj godini oenio kerkom umirovljenog kapetana Tome Perakovia. Kao predstavnik Prve banske pukovnije uao je 1865. u Hrvatski sabor. Nakon umirovljenja povukao se iz javnoga ivota. Runjanin je glazbenu izobrazbu stekao kod vojnoga kapelnika u Glini, a svirao je i glasovir. Kao carski kadet sluio je u Glini gdje je esto zalazio u drutvo ilirskih rodoljuba koji su odravali knjievne skupove i itali radove ilirskih pisaca. Ondje je Runjanin prvi put uo Mihanovievu pjesmu "Horvatska domovina". Nije sasvim sigurno je li Runjanin skladao njenu melodiju, ali takvo miljenje se uvrijeilo u drugoj polovici 19. stoljea. Tona godina nastanka nije poznata, ali se obino uzima 1848. Pjesma je pod nazivom Hrvatska himna prvi puta pjevana prigodom otvorenja Hrvatsko-slavonske izlobe u Zagrebu 1891., kada nijedan od autora vie nije bio iv.
Autor0000000887
IVAN GUNDULI
Ivan Gunduli (Giovanni Gondola; nadimak Maica; Dubrovnik, 8. sijenja 1589. - Dubrovnik, 8. prosinca 1638.) hrvatski je pjesnik, epik, lirik i dramatik. Roen je kao najstariji sin Frana Gundulia i Dive Gradi. Obitelj Gunduli bila je poznata jo u 13. stoljeu, a njezini su lanovi, kao pripadnici aristokracije, obavljali razliite dravno-administrativne poslove u Dubrovniku i okolici. ivio je mirno i povueno, zbog ega su mu suvremenici dali nadimak Maica (znaenje: Makica). Godine 1628. oenio se Nikom Sorkoevi s kojom je imao tri sina: poznat je Fran Gunduli, koji je kasnije postao austrijski general te iko, hrv. pjesnik. Umro je u Dubrovniku nakon dvotjedne bolesti; pretpostavlja se da je uzrok smrti bila upala porebrice.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.