Banner
Gradska knjinica i itaonica "Metel Oegovi" Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
MEUNARODNI DAN CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA
Generalna skuptina Ujedinjenih naroda je slubeno priznala 7. prosinca kao Meunarodni dan civilnog zrakoplovstva i proglasila ga UN-ovim danom. Meunarodni dan civilnog zrakoplovstva ustanovljen je 1994. godine Rezolucijom A29-1 Skuptine ICAO-a, kako bi se obiljeio pedeseti roendan Organizacije, koja je formirana 7. prosinca 1944. g. Cilj obiljeavanja ovog datuma na svjetskoj razini je stvaranje i jaanje globalne svijesti o vanosti meunarodnog zrakoplovstva u socijalnom i ekonomskom razvoju drava i ulozi ICAO-a u promoviranju sigurnosti letenja, efikasnosti i regularnosti meunarodnog zranog prometa.
I. Gunduli:OSMAN - U dvadeset pijevah
Pievanje parvo. Sadaraj: Predlog i posvetjenje piesme. Osman nemoe da zaboravi, kako je minuvega godita razbijen od Poljakah, radi esa se jako alosti ; i za ukrotit janjiare, koje misli, da su s neposluha toj nesgodi krivi nakani pod izlikom bogoljuhja krenut se s vojskom u Iztok, odkrivi namieru svoju velikomu veziru hodi i kizlar-agi.
clanak
Zato se zimi zvuk jae rasprostranjuje?
Sigurno ste zapazili da se zimi zvuk bolje prenosi. Da li je uzrok tome zrak, temperatura, okoli ili neto drugo, proitajte u lanku.


Autor0000001418
DANILO BLANUA
Akademik Danilo Blanua ( 07.12.1903.,Osijek - 08.08.1987., Zagreb) jedan je od najveih hrvatskih matematiara novijeg doba. Znanstveni su mu radovi iz niza matematikih podruja: specijalnih funkcija, teorije relativnosti, diferencijalne geometrije, teorije grafova itd. Po svojim rezultatima o izometrinim smjetavanjima (uronjavanjima) jednih u druge prostore razliite topoloke povezanosti Blanua je uvrten u uglednu japansku matematiku enciklopediju. Meu fiziarima poznat je po tome to je otkrio pogreku u relacijama koje povezuju apsolutnu toplinu Q i temperaturu T u relativistikoj termodinamici, koje je objavio znameniti fiziar Max Planck. Autor je popularno pisane knjige o teoriji relativnosti "Teorija relativnosti" koja se po ocjenama strunjaka ubraja meu najbolje te vrste u svijetu. U teoriji grafova otkrio je graf koji danas nosi njegovo ime.
Autor0000001390
VLADO GOTOVAC
Vladimir Vlado Gotovac (Imotski, 18. rujna 1930. - Rim, 7. prosinca 2000.) hrvatski pjesnik, esejist, filozof, govornik i politiar. Prvi svoj rad objavio je 1952. Od 1955. do uhienja 1972. (kada je bio glavni urednik Hrvatskog tjednika), Gotovac je zaposlen kao novinar i urednik Redakcije kulture i drame na Radioteleviziji Zagreb. Kao jedan od Proljeara osuen je na etiri godine zatvora i tri godine gubitka graanskih prava, kao i prava zaposlenja u dravnoj slubi, prava na objavljivanje i zabranu javnog nastupa. Zbog intervjua vedskoj televiziji 1977., ponovno je osuen na dvije godine zatvora i etiri godine gubitka graanskih prava. Vlado Gotovac se konano zapoljava na Hrvatskoj radioteleviziji kao savjetnik direktora 1990. Kratko nakon toga, izabran je za predsjednika Matice hrvatske (osnovana 1842.).
Autor0000011118
GIAN LORENZO BERNINI
Gian Lorenzo Bernini (Giovanni Lorenzo Bernini) (Napulj, 7. prosinca 1598. - Rim, 28. studenog 1680.) je bio talijanski kipar, graditelj i slikar; glavni predstavnik baroka u Rimu i jedan od najznaajnijih baroknih umjetnika uope. Rana Berninijeva djela bila su nadahnuta helenistikim skulpturama, i mitologija je est motiv njegovih radova s poetka 17. stoljea. Meu ostalim poznatim Berninijevim kipovima su Ekstaza sv. Terezije, Apolon i Dafne i David. Od arhitekturalnih projekata najznaajnija je kolonada na Trgu sv. Petra; nekoliko rimskih palaa (Palazzo Barberini, Palazzo Chigi i dr.), i neprihvaeni nacrt za istono krilo Louvra; nekoliko crkava, ukljuujui Sant'Andrea al Quirinale; fontane i dr.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Novosti
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Metlib
Za korištenje aplikacije morate biti član knjižnice. U knjižnici morate prijaviti svoju e-mail adresu.
Izjava o pristupačnosti