Banner
Digitalna knjižnica

Jugoslavija u borbi protiv tuberkuloze

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Jugoslavija u borbi protiv tuberkuloze / Vasa Savić ; naslovnu stranu izradila Zdenka Sertić. -
Impresum
Zagreb : [˝Tipografija˝ d.d.], 1932. -
Materijalni opis
176 str : ilustr. ; 27 cm. -
Kazalo.

RAZORNO dejstvo tuberkuloze na živote miliona i njen dalekosežni uticaj na sastav društva i, u velikoj meri, na pravac i oblike njegove evolucije, istakli su ovu bolest u red ne samo prvoklasnog medicinskog već i vanredno važnog socijalnog pitanja.
Široko razatkana etiologija, kliničke i socijalne pojave i posledice, a u prvoj vrsti mere predohrane, lečenja i njenog suzbijanja, pokazuju u kolikoj meri je ova bolest vezana za društveni organizam, do u najelementarnije delove, stvarajući jače ili slabije interferencije sa njegovim životnim pojavama i sveukupnim elanom.
Razvoj današnjeg veka, bez primera u dinamici i razmerama, morao ce češće no ikada ranije susrestati i jače sudariti sa preponama koje su odatle poticale i sputavale mu razmah.
Izgledalo je da će ce i one, poput tolikih drugih prepreka modernog razvitka, brzo i radikalno moći ukloniti, tim brže i radikalnije u koliko su od težih posledica i sve većeg značaja.
U rešenju problema tuberkuloze uzima stoga učešća veliki broj ljudi, šireg i užeg socijalnog horizonta, jače ili slabije stručne pronicavosti, na raznolike načine, sa raznih strana i sa nejednakim obimanjem individualnih i kolektivnih dužnosti.
Priroda i omer tuberkuloze kao patološke pojave, i vidovi pod kojima ce ona upliće u društvenu strukturu, znatno su doprineli naglom porastu graditelja i raznosilaca pojedinih antituberkuloznih koncepcija.
Jasno je međutim, već pri prvoj analizi, da tako nastale asanacione zamisli velikim delom nisu sazdane na čvrstoj naučnoj osnovi, niti su im delovi tačno i dovoljno izvajani, provereni; sami načini na koje su oni spojeni u idejne celine i preliveni u radne programe, potvrđuju da ce nije uvek vodilo računa ni o iskustvima i tekovinama dosadašnjeg ispitivanja ovog problema, tako da je socijalnomedicinsko zaleđe mnogih ne samo koncepcija već nameravanih ili preduzetih akcija plitko, odveć jednostrano i u glavnom nedovoljno.
Očevidno, od takove delatnosti ne može biti punog praktičnog uspeha, ali je još značajnije da tragovi poraza, te nedovoljno odmereni pothvati moraju pretrpeti, mogu da ometaju izgradnju jednog pravilnog asanacionog programa, osujete njegovu harmoničnu primenu, i što je presudno, delimični ali neprekidni neuspesi razaraju psihološke preduslove za sazrevanje snažnog društvenog pregalaštva, bez kojeg je rad na tuberkulozi iluzoran.

....

Osobe
Autor teksta
Ilustrator
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X2191
On-line
WF205 SAVIĆjug 1932
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306