Banner
Digitalna knjinica

Jugoslavija u borbi protiv tuberkuloze

E-graa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Jugoslavija u borbi protiv tuberkuloze / Vasa Savi ; naslovnu stranu izradila Zdenka Serti. -
Impresum
Zagreb : [Tipografija d.d.], 1932. -
Materijalni opis
176 str : ilustr. ; 27 cm. -
Kazalo.

RAZORNO dejstvo tuberkuloze na ivote miliona i njen dalekoseni uticaj na sastav drutva i, u velikoj meri, na pravac i oblike njegove evolucije, istakli su ovu bolest u red ne samo prvoklasnog medicinskog ve i vanredno vanog socijalnog pitanja.
iroko razatkana etiologija, klinike i socijalne pojave i posledice, a u prvoj vrsti mere predohrane, leenja i njenog suzbijanja, pokazuju u kolikoj meri je ova bolest vezana za drutveni organizam, do u najelementarnije delove, stvarajui jae ili slabije interferencije sa njegovim ivotnim pojavama i sveukupnim elanom.
Razvoj dananjeg veka, bez primera u dinamici i razmerama, morao ce ee no ikada ranije susrestati i jae sudariti sa preponama koje su odatle poticale i sputavale mu razmah.
Izgledalo je da e ce i one, poput tolikih drugih prepreka modernog razvitka, brzo i radikalno moi ukloniti, tim bre i radikalnije u koliko su od teih posledica i sve veeg znaaja.
U reenju problema tuberkuloze uzima stoga uea veliki broj ljudi, ireg i ueg socijalnog horizonta, jae ili slabije strune pronicavosti, na raznolike naine, sa raznih strana i sa nejednakim obimanjem individualnih i kolektivnih dunosti.
Priroda i omer tuberkuloze kao patoloke pojave, i vidovi pod kojima ce ona uplie u drutvenu strukturu, znatno su doprineli naglom porastu graditelja i raznosilaca pojedinih antituberkuloznih koncepcija.
Jasno je meutim, ve pri prvoj analizi, da tako nastale asanacione zamisli velikim delom nisu sazdane na vrstoj naunoj osnovi, niti su im delovi tano i dovoljno izvajani, provereni; sami naini na koje su oni spojeni u idejne celine i preliveni u radne programe, potvruju da ce nije uvek vodilo rauna ni o iskustvima i tekovinama dosadanjeg ispitivanja ovog problema, tako da je socijalnomedicinsko zalee mnogih ne samo koncepcija ve nameravanih ili preduzetih akcija plitko, odve jednostrano i u glavnom nedovoljno.
Oevidno, od takove delatnosti ne moe biti punog praktinog uspeha, ali je jo znaajnije da tragovi poraza, te nedovoljno odmereni pothvati moraju pretrpeti, mogu da ometaju izgradnju jednog pravilnog asanacionog programa, osujete njegovu harmoninu primenu, i to je presudno, delimini ali neprekidni neuspesi razaraju psiholoke preduslove za sazrevanje snanog drutvenog pregalatva, bez kojeg je rad na tuberkulozi iluzoran.

....

Osobe
Autor teksta
Ilustrator
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X2191
On-line
WF205 SAVIjug 1932
Point d.o.o. - Vidoveka 56b, VARADIN - Tel: 042/206 306