Banner
Knjižnica Metel Ožegović - Varaždin

Izveštaj o radu Jugoslovenskog nogometnog saveza za XX redovnu godišnju skupštinu od 12. decembra 1937. godine.-

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Izveštaj o radu Jugoslovenskog nogometnog saveza za XX redovnu godišnju skupštinu od 12. decembra 1937. godine.-
Impresum
Novi Sad : Jugoslovenski nogometni savez, 1937.-
Materijalni opis
80 + 40 str. ; 23 cm.-
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga. Izvornik u privatnoj knjižnici.

Poziv
Na XX Redovnu godišnju skupštinu Jugoslavenskog nogometnog saveza koja će se održati u Beogradu, u nedelju 12 decembra 1937. u 8 čas. pre podne, u sali Radničke komore, Nemanjina ulica br. 28. stim da ako se u odredjeno vreme ne skupi dovoljan broj članova sposoban za rešavanje, Skupština će se održati pola časa kasnije, bez obzira na broj prisutnih (§ 15 pravila), sa istim dnevnim redom i na istom mestu.

Dnevni red:

1. Izbor Verifikacionog odbora
2. Izbor dvojice perovodja i dva overača zapisnika
3. Izveštaji:
a) Upravnog odbora
b) Blagajnika
c) Revizionalnog odbora
4. Davanje razrešnice Upravnom odboru, blagajniku i Rev. odboru
5. Popunjavanje Upravnog odbora (§ 18. al. d). pravila)
6. Izbor Revizionalnog odbora i tri zamenika na godinu dana
7. Predloži o promeni pravila i pravilnika
8. Pitanja i predloži (uzimaju se u obzir ukoliko se pismeno predadu Savezu 6 dana pred Skupštinu)

Iz sednice Upravnog odbora Jugoslavenskog nogometnog saveza koja je održana na dan 9 novembra 1937 godine.

Kosta Hadži ml. s. r.
sekretar

Ljubomir Radovanović s. r.
pretsednik

Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1887
On-line
061.2 IZVEŠ xx
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306